Udało mi się zdobyć już conieco z historii choroby mamy.Niestety nie wiem czy uda mi sie to wszystko za jednym razem przedstawić.I nie wiem za bardzo co jest istotniejsze wiec powoli bede zapisywała wszystko co mam

02,02,2007
RTG kl.p. PA+PB+ skopia:

Zaciemnienie prawego kąta przeponowo sercoweg, mogące odpowiadać obecności nagromadzenia tkanki tłuszczowej przysercowej.
Poza tym pole płucne bez zagęszczeń ogniskowych
Sylwetka serca w normie.


07,03,2007

KARTA INFORMACYJNA LECZENIA SZPITALNEGO

ROZPOZNANIE:(ICD 10-C 50.4) Ca mammae dex.
Status post chemiotherapiam beoadji.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE: 1. Sutek prawy-guzek-Rozległa martwica z cechami uszkodzenia poterapeutycznego.Ognisko śr. 1 cm. 2.
Margines głęboki zmiany -Haemorrhiagiae. 3. Pozostały miąższ sutka- Fibrosclerosis. 4. Marginesy boczne- Status normalis. 5. Brodawka - Tela neoplasmatica absenta. 6.7.8. Węzły chłonne piętro górne- 6.7.8. Lymphonoduli parvi (9) Węzły chłonne piętro środkowe- Lumphonoduli 3 sine neoplasmatis. 10. Węzły chł. piętro dolne- Tela adiposa sine neoplasmatis.

LECZENIE: operacyjne : 19. 02.2007 Amputatio mammae dex m. Patey. Drainage

12,06,2007

KARTA INFORMACYJNA

Leczenie w zakładzie radioterapii od 08,05,2007-12,06,2007

Rozpoznanie- Ca mammae dex.St post chemiotherapiam.St post oper. St post radioterapiam.

HP: CARCINOMA DUCTALE

Zastosowane leczenie, przebieg, wyniki:
CHora leczona ambulatoryjnie fotonami X 6 MV na obszar ściany klatki piersiowej z blizną strona prawa df 2 Gy/guz do dawki całkowitej 50 Gy/guz oraz na węzły chłonne nadobojcza i pachy strona prawa df 2 Gy/guz do dawki całkowitej 50 Gy/guz

02,01,2008

ROZPOZNANIE KONSULTACYJNE

Jajniki- Clear cell carcinoma G-3 ovarii.
Nie jest to przerzut raka piersi.

Wynik pierwotny:
Jajnik lewy- Transitional cell carcinoma
jajnik prawy- -II-

22,01,2008
KARTA WYPISOWA
Przebywała na oddziale 15,01,2008 do 22,01,2008

ROZPOZNANIE
Rak jajników. Stan po radykalnym leczeniu operacyjnym (05,11,2007) W trakcie chemioterapii uzupełniającej (Taxol + Cis-platyna)
Rak piersi prawej T3N0M0. Stan po chemioterapii indukcyjnej FAC-VI serii.
Stan po amputacji piersi prawej.m. Patey (19.02.2007)
Stan po radykalnej radioterapii (05-06. 2007)

H-P nr 98788- guz piersi prawej- biopsja gruboigłowa- ca ductale invasivum ER(-) PR(-) HER(+)
HP-26585-6 - guz jajnika lewego- - transistional cell carcinoma
HP-26589-90 guz jajnika prawego- - -II-
HP-Guz sieci 423332-ca metasticum adenogenes
Zweryfikowanio preparaty histopatologiczne w Zakł. Histop. w IO w Gliwicach gdzie rozpoznanie konsult. ostat. :
HP-26586- Clear cell carcinoma G-3 ovarii. Nie jest to przerzut raka piersi

Zastosowane leczenie: premedykacja, ketokonazol
Zastosowano I cykl chemioterapii Taxol+DDO
taxol - 240mg i.v. 1 dzień
Cis-platyna 130 mg i.v. 2 dzień

10,06,2008
Karta wypisowa
(tutaj wszystko znów powtórzone oprócz: )
4,06,2008: TRG płuc PA + PB
Zgrubienie opłucnej w obrębie zatoki przedniej po stronie prawej.Prócz tego płuca, serce rtg bez zmian

05,06,2008 TK jamy brzusznej z miednica małą

Wątroba powiększona, jej dolny brzeg sięga do wysokości talerza biodrowego, bez zmian ogniskowych
Pęcherzyk i drogi zółciowe prawidłowe
Trzustka, nadnercza i nerki prawidłowe
Śledziona dodatkowa - 10 mm
Aorta prawidłowa
Drobne zmiany zwyrodnieniowe - wytwórcze kręgosdłupa
Pęcherz moczowy miernie wypwełniony
Stan po ekstypacji macicy z przydatkami
W obrębie miednicy małej włókniaste- tkankowe obszary układające sie wzdłuż tylnej ściany pęcherza i w sąsiedztwie odbytnicy- zmiany pozabiegowe?
Węzły chłonne miednicy małej nie powiekszone
Cześci kostne widoczne w badaniu bez zmina ogniskowych

W epikryzie: Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki stwierdzono normalizację markera CA 125, w badaniach obrazowych nie stwierdzono cech czynnego procesu nowotworowego.


KARTA WYNIKU HISTOPATOLOGICZNEGO

1 lis. 2008 materiał 1/ spod wątroby, 2/ lewa kopuła przepony
Dane kliniczne : Ca ovarii
1-2/ komórek nowotworowych nie znaleziono

5. lis. 2008 materiał : 1/ jajnik lewy, 2/ guz przydatków prawych
Dane kliniczne: Tu adnex sin
1/ jajnik torbielowato lity o gładkiej powierzchni zewnętrznej śr. 8 cm.Obraz odpowiada : cestadeno-carcinoma.Ostateczny wynik po badaniu parafinowym

2/Jajnik objęty litym naciekiem , rozcięty 0 6 cm o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Obraz odpowiada :Adenocarcinoma.Ostateczny wynik po badaniu parafinowym

12. lis. 2008
1/ mankiet- ognisk nowotworowych nie znaleziono
2/tarcza- ovula nabothi.Cervicitis chronica.Erosinones mucosae focalis
3/ kanał- obraz zwykły
4/przymaciczna- ognisk nowotworowych nie znaleziono
5/ ujście wewn.- -II-
6/trzon- Endometrium dyshormonoticum Plypus endometrioides
7/ rogi- ognisk nowotworowych nie znaleziono
8/sieć z guzem- carcinoma metastaticum adenogenes
9/ wyrostek rob. - ognisk nowotwor. nie znaleziono
10/wyc z zat. Retziusa - -II-
11/wyc. z zat. Douglasa - -II-
12/ płyn jamy otrzewnej- komórek nowotworowych nie znaleziono

13 lis. 2008
1-2/ jajnik lewy, reszta materiału- obraz mikroskopowy przemawia za :transitional cell carcinoma.Guz litotorbielowaty śr 8 cm
3/jajowód lewy- ognisk nowotworowych nie znaleziono.Status normalis.
4-5/ guz przydatków prawych - reszta materiału - obraz mikroskopowy przemawia za : transitional cell carcinoma.Lity guz średn. 6 cm


Ojjj to chyba nie wiele z tego co udało mi się znaleźć u mamy ?Jeżeli ma jeszcze jakies wyniki badań to albonie chce mi ich dac albo faktycznie nie skserowała ich.Nie mam świeższych badań histopatologicznych ani tego jaką chemię teraz lekarze mamie podają. Mam nadzijeę że pod koniec miesiąca kiedy mama będzie w trakcie trzeciego cyklu chemii uda mi sie spotkac wreszcie z jej ordynator.
Co to jest to badanie Parafinowe?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Fibrosclerosis mammae
Króliczy świat